Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Pateikčių rengimas

Šiame modulyje aprašytos pagrindinės sąvokos ir įgūdžiai, susiję su pateikčių programomis.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas gebės:

  • naudoti pateikčių rengimo programą ir įrašyti pateiktis įvairių formatų failuose,
  • naudotis pateikčių rengimo programos elektroniniu žinynu darbo našumui padidinti,
  • skirti įvairius pateikčių rodinius ir jų naudojimo atvejus, parinkti įvairius pateikties šablonus bei skaidrių maketus,
  • įvesti, redaguoti ir formatuoti tekstą skaidrėse; pasirinkti tinkamas skaidrių antraštes,
  • sukurti diagramas, jas formatuoti, siekiant prasmingiau pateikti informaciją,
  • įterpti į skaidres paveikslus, iliustracijas ir figūras,
  • pridėti įvairius skaidrių keitimo ir animacijos efektus, patikrinti teksto rašybą ir ištaisyti klaidas prieš spausdinant ar demonstruojant pateiktį.

Standartines ECDL programas galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL pateikčių rengimo programos 5.0 versija (369 KB)