Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

SparkDigiGirls projektas


MERGINOS SKAITMENINIAME PASAULYJE: IŠMANIAI IR KŪRYBINGAI

Projekto nr. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294

Apie projektą
 
VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ atsižvelgdama į veiksnius, stabdančius moterų įsiliejimą į IT sritį, kartu su organizacijomis iš Lietuvos, Graikijos, Slovėnijos ir Portugalijos 2021 m. gegužę pradėjo įgyvendinti projektą „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“, kurio tikslas – sudominti 15 iki 18 merginas skaitmeninėmis technologijomis (kaip dirbtinis intelektas, virtuali ir papildytoji realybė, daiktų internetas, robotika) per kūrybišką jų panaudojimą kasdieninėje veikloje.
 
Per dvejus projekto įgyvendinimo metus partneriais sieks pakeisti stereotipus ir visuomenės nustatytus įsitikinimus apie moteriškąją lytį ir technologijas, sustiprinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius ir atverti naujas galimybes kūrybai bei paskatinti merginas rinktis informacinių technologijų ar STEM studijas pabaigus mokyklą.
 
Tarptautinis projektas „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“ finansuojamas Erasmus+ strateginės partnerystės jaunimo srityje programos lėšomis.

Projekto pradžia: 2021 m. gegžės mėn.

Projekto trukmė: 24 mėn.


Projekto rezultatai

 
1. Analizė, kaip inovatyvios technologijos gali ugdyti mergaičių kūrybiškumą
Projekto pradžioje numatyta atlikti analizę, kaip inovatyvios technologijos gali padėti ugdyti mergaičių kūrybiškumą, suorganizuoti apvaliojo stalo diskusijas su ekspertais bei surinkti inovatyvių technologijų taikymo atvejų pavyzdžius. Gauti rezultatai padės sukurti mokymo(si) programą ir medžiagą, įgyvendinti moterų vaidmenų kampaniją, parengti metodines gaires dirbantiems su jaunimu.
 
Parengtoje ataskaitoje pateikiami apibendrinimai iš vykusių apvalaus stalo diskusijų su 37 ekspertais dirbančiais IT sektoriuje, švietimo organizacijose bei viešajame sektoriuje Lietuvoje, Graikijoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje. Surinktos įžvalgos rodo, kad vis dar gajūs lyčių stereotipai, taip pat vyraujantys klaidingi įsitikinimai apie IRT darbo pobūdį. Be to, atkreipiamas dėmesys į mokytojų ir švietėjų svarbą, taip pat į moterų pavyzdžių matomumą šioje srityje. Investicijos į konkrečius ir kūrybinius užsiėmimus IRT srityje taip pat yra lemiamas veiksnys, skatinantis merginų susidomėjimą šia sritimi.
  • Ataskaita (EN)
  • Ataskaitos santrauka (EN, LT)
2. Kurso programa
3. Internetinė mokymosi medžiaga
4. Skaitmeninė moterų vaidmenų modelio kampanija
5. Metodinės rekomendacijos
 
 

Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 5 partneriai iš Lietuvos, Slovėnijos, Graikijos, Portugalijos:

Projekto svetainė

http://digigirls.eu/

 


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Atnaujinimo data: 2021-11-10