Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Tekstų rengimas

Šiame modulyje aprašytos pagrindinės sąvokos ir įgūdžiai, susiję su tekstų redagavimo programomis dokumentams ir laiškams kurti.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas gebės:

  • tvarkyti dokumentus ir įrašyti juos skirtingais failų formatais,
  • naudotis tekstų tvarkymo programos elektroniniu žinynu darbo našumui padidinti,
  • kurti ir redaguoti nedidelius tekstinius dokumentus ir rengti juos bendrinimui ir platinimui,
  • naudoti įvairius dokumento formatus jo vaizdui pagerinti prieš platinimą, naudoti gerąją praktiką renkantis tinkamas formatavimo priemones,
  • įterpti į dokumentą lenteles, paveikslus, brėžinius,
  • rengti dokumentus, skirtus masiniams laiškams rengti,
  • parinkti puslapio nuostatas spausdinimui, patikrinti dokumento rašybą ir ištaisyti klaidas prieš spausdinimą.

Standartines ECDL programas galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL tekstų rengimo programos 5.0 versija (403 KB)