Apie ECDL Naujienos Kontaktai  
   
Pagrindinis meniu
Vartotojams
Vartotojas
Slaptažodis
Sertifikato tikrinimas
Tipas: Start ECDL
Numeris:
 
Projektai


Nuorodos

Teisės aktai ir projektai
Europos šalių ECDL atstovybių nuorodos
Teisės aktai ir projektai

Galiojantys:

  • Pedagogų kompiuterinio raštingumo standartas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. 1694 - www.ipc.lt
  • Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. sausio 31d. įsakymu Nr. 124 - www.ipc.lt
  • Valstybės tarnautojų mokymo 2002-2006 metų strategija, patvirtinta 2002 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1073 (Valstybės žinios, 2002, Nr. 71-2981) - www.lrv.lt
  • Mokyklų bibliotekininkų kompiuterinio raštingumo standartas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 25d. įsakymu Nr. 1782- www.ipc.lt
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo programos, 2004 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1176, Vilnius (Valstybės žinios, 2004, Nr. 140-5124)http://www.lrvk.lt/teises_aktai/files/2004/09/3458.doc
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo, 2004 m. gruodžio 14 d., Nr. ISAK-2016, Vilnius (Valstybės žinios, 2005, Nr. 7-218) - http://www.ipc.lt

Projektai ir ataskaitos:ECDL atstovybių nuorodos

Europos šalys

Airija - http://www.ecdl.ie
Austrija - http://www.ecdl.at
Belgija - http://www.ecdl.be
Čekija - http://www.ecdl.cz
Danija - http://www.danskdataforening.dk
Didžioji Britanija - http://www.ecdl.co.uk/
Estija - http://www.ao.ee
Graikija - http://www.ecdl.gr
Ispanija - http://www.ati.es
Italija - http://www.aicanet.it/ecdl.htm
Kipras - http://www.ecdl.com.cy
Latvija - http://www.litta.lv/ecdl/
Lenkija - http://www.ecdl.com.pl
Norvegija - http://www.datakortet.no
Olandija - http://www.ecdl.nl
Portugalija - http://www.ecdl.pt
Prancūzija - http://www.pcie.tm.fr
Rusija - http://www.ecdl-ru.com
Suomija - http://www.tt-tori.fi/
Slovėnija - http://www.drustvo-informatika.si/
Švedija - http://www.ecdl.dfs.se
Šveicarija - http://www.ecdl.ch
Vengrija - http://www.ecdl.iif.hu
Vokietija - http://www.ecdl.de

Kitos šalysPrinter Friendly Page Send this Story to a Friend
Apie ECDL | Naujienos | Nuorodos | Kontaktai

Copyright © 2002-2006 by ECDL-LT  |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project