Apie ECDL Naujienos Kontaktai  
   
Pagrindinis meniu
Vartotojams
Vartotojas
Slaptažodis
Sertifikato tikrinimas
Tipas: Start ECDL
Numeris:
 
Projektai


Apie ECDL

Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving Licence - ECDL) – dokumentas, rodantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga. Praktiniu požiūriu ECDL liudija, kad jo savininkas išlaikė teorinį egzaminą, įvertinantį informacijos technologijos pagrindų žinias, ir šešis praktinius testus, įvertinančius jo gebėjimus naudotis asmeniniu kompiuteriu bei jo taikomąja programine įranga.

ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas dokumentas. Jis skirtas palengvinti įdarbinimo procedūras ir užtikrinti darbdavį, kad pretendentai į darbo vietą ir jau dirbantys asmenys sugeba dirbti kompiuteriu ir naudotis įprastomis programomis. ECDL yra žinias ir kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, kuris remiasi vieninga pripažinta ECDL programa.


ECDL tikslai:

• Remti ir skatinti visuotinį kompiuterinį raštingumą.
• Tobulinti pagrindinių žinių apie informacijos technologiją lygį ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo kompetencijos lygį visoje Europoje ir pasaulyje.
• Garantuoti, kad visi kompiuterių vartotojai suprastų asmeninių kompiuterių naudojimo pranašumus ir privalumus.
• Padidinti visų darbuotojų, kuriems reikia naudotis kompiuteriu, darbo našumą.
• Leisti gauti didesnį pelną iš investicijų į informacijos technologiją.
• Suteikti bazinę kvalifikaciją, kuri leistų visiems žmonėms jaustis informacinės visuomenės dalyviais.


Kuo naudinga ECDL

Šiandien darbo kompiuteriu įgūdžiai žmonėms tampa vis svarbesni visose gyvenimo srityse. ECDL yra informacijos technologijos pažymėjimas visiems piliečiams. Jis skirtas tiems, kam reikia arba kurie nori žinoti, kaip naudotis asmeniniu kompiuteriu. Šis pažymėjimas tinka visų specialybių darbuotojams – ir tik žengiantiems į darbo rinką, ir bet kokio amžiaus žmonėms.


ECDL privalumai:

• įvertinami kiekvieno asmens įgūdžiai informacijos technologijos srityje;
• naujoviškas ir aiškus metodas įgūdžiams patikrinti ir įvertinti;
• pateikiamas efektyvus informacinės visuomenės švietimo ir mokymo modelis;
• formuojamas visuomenės supratimas apie aktyvaus dalyvavimo informacinės visuomenės raidoje privalumus;
• lankstus ir visiems prieinamas kvalifikacijos tobulinimo būdas, leidžiantis jo siekti bet kurioje ECDL programą vykdančioje šalyje.


ECDL Programa

ECDL standartas remiasi tuo, ką kompiuterio vartotojas turi žinoti apie informacijos technologiją ir asmeninius kompiuterius bei kokius asmeninių kompiuterių ir populiariausios jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo įgūdžius jis turi įgyti. ECDL standarto numatytos būtinos žinių sritys ir įgūdžių grupės yra aprašytos ECDL programoje. ECDL programos tikslas – išvardinti faktus, kuriuos reikia žinoti, bei įgūdžius, kuriuos reikia įgyti pagal standarto reikalavimus.
ECDL programoje nekalbama apie mokymo metodus, technologiją ir programas. Ja yra numatyta vieningi visai Europai kompiuterinio raštingumo egzaminų reikalavimai ir tų egzaminų laikymo tvarka.

Standartinę programą galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org


Laikomi septynių modulių testai
:

  • Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos
  • Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas
  • Tekstų tvarkymas
  • Skaičiuoklės
  • Duomenų bazės
  • Pateikčių rengimas
  • Informacija ir komunikacija


ECDL fondas ir ITI


ECDL programą propaguoja ir sklaidos procesą prižiūri ECDL fondas (European Computer Driving Licence Foundation). Fondas kiekvienoje ECDL programą vykdančioje šalyje įkuria savo atstovybę.
Lietuvoje ECDL sklaidos darbus koordinuoja Lietuvos kompiuterininkų sąjunga ir jos Kaune įkurta viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas” (ITI). Ši viešoji įstaiga nuo 2000 metų sausio mėnesio yra oficiali ECDL fondo atstovybė Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie ECDL fondą ir jo nares skaitykite ECDL Fondo puslapyje http://www.ecdl.org

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
Apie ECDL | Naujienos | Nuorodos | Kontaktai

Copyright © 2002-2006 by ECDL-LT  |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project