Apie ECDL Naujienos Kontaktai  
   
Pagrindinis meniu
Vartotojams
Vartotojas
Slaptažodis
Sertifikato tikrinimas
Tipas: Start ECDL
Numeris:
 
Projektai


Viena iš Europos skaitmeninės darbotvarkės (DAE - Digital Agenda for Europe) sprendžiamų problemų yra darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, siekiant prisitaikyti prie technologinių pokyčių ir naujų darbo organizavimo būdų. Pripažindama ECDL fondo ir jo nacionalinių operatorių tinklo įdirbį siekiant DAE tikslų, Europos Komisija suteikė ECDL fondui ir jo nacionaliniams operatoriams teisę naudoti šį logo visiems tinkamiems renginiams ir medžiagai.

Naujienos
Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.12.06 10:42:46 (6886 skaitymai)

Gruodžio 2 d. Kaune įvyko įgaliotųjų ECDL testavimo centrų atstovų metinis susitikimas. Susitikimo metu buvo informuota apie ECDL programos plėtrą, pristatyta situacija Lietuvoje bei aptarti kokybės valdymo klausimai.

Daugiau... | dar 1414 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.10.30 10:26:49 (4836 skaitymai)

Atviras „e-Citizen“ nuotolinio mokymosi kursas!

VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“ parengė minimalaus kompiuterinio raštingumo kursą ITMC nuotolinio mokymosi sistemoje http://www.nuotolinismokymas.lt.
Kursas nemokamas.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.09.19 11:18:18 (7050 skaitymai)

Rugsėjo 15 dieną pirmasis Lietuvoje ECDL Fondo „e-Citizen“ pažymėjimas Nr. LT 000001 buvo išduotas Kauno apskrityje. Šį pažymėjimą savo vizito Kaune metu Rasai Šlepienei iš Šiluvos (Raseinių raj.) iškilmingai įteikė Premjeras G. Kirkilas.
R. Šlepienė apdovanota Europos ECDL Fondo prizu ir daiktine dovana, kaip pirmoji gavusi „e-Citizen“ pažymėjimą visame Šiaurės Rytų Europos regione. Prizą ir dovaną jai įteikė ECDL Fondo atstovybės Lietuvoje darbuotojai.

Daugiau... | dar 2036 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.09.19 11:04:08 (5834 skaitymai)

2006 metais Lietuvoje pradedama vykdyti visa eilė projektų skirtų gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymui panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Labiausiai žinomas iš jų aljanso „Langas į ateitį“ vykdomas projektas „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“. Projekto pagrindinis tikslas – tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su „e-Citizen“ programa. Projekto vykdymo metu Lietuvos ECDL įgaliotuose testavimo centruose numatoma apmokyti ir ištestuoti pagal „e-Citizen“ programą apie 2 000 programos dalyvių.

Daugiau... | dar 1867 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.09.08 15:35:29 (4979 skaitymai)

Įgaliotojo ECDL testavimo centro UAB "Virtuali tikrovė" pageidavimu pateikiame šį skelbimą:

Gerb. Lietuvos mokymo ir švietimo įstaigų vadovų dėmesiui!
Įgaliotasis ECDL testavimo centras UAB „Virtuali tikrovė“ organizavo akciją, kurios metu pageidaujančioms mokymo ir švietimo įstaigoms nemokamai bus diegiama kompiuterizuota ECDL mokymo ir mokymosi sistema. Taip pat bus teikiama galimybė organizuoti savarankiškus kompiuterinio raštingumo mokymo kursus kontaktiniu ar nuotoliniu būdu.
Pageidaujančius įgyti modernią kompiuterinio raštingumo mokymo ir mokymosi sistemą kviečiame užpildyti šią anketą.
Daugiau informacijos rasite adresu: www.e-kursai.lt


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.09.05 14:39:51 (5443 skaitymai)

Pasikeitus ECDL logo, nuo 2006 m. liepos 1 d. išduodami nauji ECDL pažymėjimai. Senieji pažymėjimai lieka galioti.
Kaip atrodo naujieji pažymėjimai, galite pamatyti čia...


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.07.17 15:49:09 (5944 skaitymai)

Liepos 14 dieną VšĮ Informacijos technologijų mokymo centre buvo laikyti pirmieji „e-Citizen“ testai.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.07.17 13:48:20 (5498 skaitymai)

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba išleido mokomąsias knygas "ECDL programa. 4.0 versija" 1-ajam, 2-ajam, 3-iajam ir 7-ajam ECDL moduliams:

ECDL programa. 4.0 versija: 1 modulis
ECDL programa. 4.0 versija: 2 modulis
ECDL programa. 4.0 versija: 3 modulis
ECDL programa. 4.0 versija: 7 modulis

Artimiausiu metu bus išleistos dar trys knygos likusiems moduliams.

Norinčius įsigyti, prašome kreiptis į VšĮ "Profesinio mokymo ir menedžmento institutas", el. paštas: sjo@ldrmt.lt, tel.: 8 698 10705.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.06.21 17:13:41 (4633 skaitymai)

Birželio 11-13 dienomis Rygoje vyko labai svarbi konferencija e.Įterpties tema 'e-Inclusion: ICT for an Inclusive Society', kurioje šalys buvo atstovaujamos ministrų lygyje. Konferencijoje dalyvavo virš 600 dalyvių. Svarbiausiu konferencijos dokumentu tapo vienbalsiai priimta Ministrų deklaracija e.Įterpties tema.
Daugiau informacijos ir patį dokumentą rasite:
http://europa.eu.int/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm
Mums ypač svarbūs yra baigiamojo dokumento 20, 21 ir 22 punktai.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.06.21 16:53:08 (4409 skaitymai)

Birželio 20 dieną vyko LIKS Tarybos posėdis. Jame buvo svarstomi ir su ECDL testų kainomis ir testavimo lygio užtikrinimu susiję klausimai.

Nuo 2006 m. liepos 1 dienos Lietuvoje įvedami nauji testavimo įkainiai. Visi Įgaliotieji ECDL testavimo centrai buvo apie tai informuoti balandžio 26 dieną. Nauji testavimo įkainiai neišvengiamai pakels testavimo kainas, kurias Įgaliotieji ECDL testavimo centrai taiko galutiniams vartotojams.

ECDL testavimo apimtys auga, todėl šios paslaugos kokybės užtikrinimui bus skiriamas išskirtinis dėmesys. Yra įsteigta ECDL Kokybės valdymo komiteto Testavimo priežiūros komisija. Ji pradeda dirbti nuo 2006 metų liepos 1 dienos. Komisijos nariai iš anksto nepranešę lankys testavimo centrus ir stebės testavimo eigą. Už pastebėtus pažeidimus yra numatytos atitinkamos sankcijos.


Atsiuntė Tomas Lygutas 2006.05.11 22:48:35 (4845 skaitymai)

VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras išleido mokomąją medžiagą pagal ECDL 4.0 programą „ECDL visiems“.
Daugiau informacijos http://www.itmc.lt/~leidyba/


Atsiuntė Tomas Lygutas 2006.05.03 21:10:28 (4704 skaitymai)

„e-Citizen“ yra nauja ECDL Fondo parengta kompiuterinio raštingumo sertifikavimo programa. Programa skirta žmonėms, kurių kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu žinios yra menkos, bet kurie nori įgyti kasdien reikalingus kompiuterio ir interneto naudojimo įgūdžius.

Ypatingas dėmesys programoje skiriamas gebėjimui naudotis informacijos paieška ir paslaugomis internete. Siekiama padėti suprasti ir pasinaudoti tiesiogiai internete pasiekiamais informacijos ir aptarnavimo ištekliais iš įvairių sričių įskaitant: naujienas, valdžios paslaugas, vartotojus, švietimą/mokymą, darbo paiešką, sveikatą, verslą ir pan.

Daugiau... | dar 1709 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.04.12 12:25:46 (7967 skaitymai)

A. Baltrukaičio IĮ "Navigatorius" sukūrė ir patalpino svetainėje www.navigatorius.lt nemokamus bandomuosius ECDL testus.

Taip pat čia rasite ir nuorodas į nemokamus interneto resursus, kurie gali būti naudojami savarankiškai ruošiantis ECDL atestacijai.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.04.04 10:44:59 (3959 skaitymai)

VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras ir VšĮ Informacinių technologijų institutas išleido kompaktinį diską „ECDL pamokos“. CD parengtas pagal ECDL programą 4.0.
Daugiau informacijos http://www.itmc.lt/~leidyba/


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.01.19 15:49:10 (3458 skaitymai)

Globalizacija yra, deja, neišvengiama ir ji tiesiogiai pasiekė mus.
ECDL Fondas pakeitė savo logo ir dokumentų maketus.
Mums jau įprastą 'žvaigždučių' logo galima naudoti iki 2006 metų liepos mėnesio.
Kaip atrodo naujasis logo galite pamatyti www.ecdl.com


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2006.01.17 16:08:28 (3240 skaitymai)

Nuoširdžiai dėkojame ECDL testavimo centrų darbuotojams, pastebėjusiems klaidas ECDL testuose ir siuntusiems mums savo pastabas bei pasiūlymus.
Ypač dėkojame Kompetencijos ugdymo centro testuotojui Algimantui Merkiui, R. Vosylienės kalbų mokymo centro testuotojai Irmai Pūstelninkienei ir Informacijos technologijų mokymo centro testuotojai Jolantai Jokūbaitienei.
Prašome ir toliau, pastebėjus netikslumus ar klaidas klausimuose, nelikti abejingiems ir pranešti mums.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2005.12.12 11:02:53 (5887 skaitymai)

VšĮ "Informacijos technologijų mokymo centras" 2005 m. gruodžio 05 - 16 d. kviečia testavimo centrus nemokamai naudotis ECDL bandomaisias testais. Norinčius prašome rašyti info@itmc.lt

Daugiau informacijos www.testai.lt


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2005.10.24 12:39:01 (3805 skaitymai)

Parodoje "Infobalt 2005" spalio 27-29 dienomis ITT forumo stende 5G.17 bus pristatomi ECDL 4.0 versijos testai bei ECDL ir e-Citizen programų nuotolinio mokymo kursai. Plačiau apie e-Citizen programą galite rasti http://www.ecdlfoundation.com/e-citizen/index.html


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2005.10.05 9:30:29 (3777 skaitymai)

ECDL testavimo sistemoje uždaryti 3.0 versijos ECDL testai. Kviečiame visus testuotis naujaisiais, kokybiškesniais 4.0 versijos testais.

Jeigu testavimo sistemoje liko parinktų 3.0 versijos testų, reikės juos pakeisti į 4.0 versijos testus.

Testavimo centrų pageidavimu paliktas tik vienas duomenų bazių 3.0 versijos testas, sukurtas Microsoft Excel pagrindu.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2005.09.27 10:44:26 (4449 skaitymai)

Rugsėjo 15 d. Klaipėdoje renginio "Kompiuterininkų dienos - 2005" metu vyko įgaliotųjų ECDL testavimo centrų atstovų susitikimas. Jo metu Eugenijus Telešius pristatė ECDL Fondo naujienas, ECDL sertifikavimą Lietuvoje. Alfredas Otas papasakojo apie praeitais metais vykdytą kompiuterinio raštingumo tyrimą Lietuvoje. Pagrindiniai tyrimo pagalbininkai buvo testavimo centrai. Informuota, jog analogiškas tyrimas bus vykdomas ir šiais metais. Vėl paprašyta testavimo centrų pagalbos.

Vyko testavimo centrų atstovų diskusijos, buvo pristatytos nuotolinio mokymo galimybės.

Susitikimo metu išrinktas naujas kokybės valdymo komitetas.

Daugiau... | dar 1612 baitai |

« 1 2 3 (4) 5 »
Apie ECDL | Naujienos | Nuorodos | Kontaktai

Copyright © 2002-2006 by ECDL-LT  |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project