Apie ECDL Naujienos Kontaktai  
   
Pagrindinis meniu
Vartotojams
Vartotojas
Slaptažodis
Sertifikato tikrinimas
Tipas: Start ECDL
Numeris:
 
Projektai


Viena iš Europos skaitmeninės darbotvarkės (DAE - Digital Agenda for Europe) sprendžiamų problemų yra darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, siekiant prisitaikyti prie technologinių pokyčių ir naujų darbo organizavimo būdų. Pripažindama ECDL fondo ir jo nacionalinių operatorių tinklo įdirbį siekiant DAE tikslų, Europos Komisija suteikė ECDL fondui ir jo nacionaliniams operatoriams teisę naudoti šį logo visiems tinkamiems renginiams ir medžiagai.

Naujienos
Atsiuntė Renata Danielienė 2011.06.08 15:23:29 (2333 skaitymai)

2011 m. gegužės 25-27 dienomis Latvijoje, Baltezers kurortiniame miestelyje įvyko projekto e-GUARDIAN partnerių antrasis susitikimas.

Daugiau... | dar 1442 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2011.06.08 13:57:51 (2221 skaitymai)

Gegužės 19-20 dienomis Krokuvoje vyko Rytų Europos šalių ECDL atstovų susitikimas. Jame dalyvavo atstovai iš Lenkijos, Slovakijos, Rumunijos, Rusijos, Estijos ir Lietuvos. ECDL fondą atstovavo regiono koordinatorius Piotr Mrozinski. Susitikimas buvo suderintas su visa eile Lenkijoje vykusių renginių, skirtų pasaulinei Informacinės visuomenės dienai. Jame dalyvavo daug įvairių Lenkijos organizacijų atstovų.

Daugiau... | dar 1023 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2011.05.02 16:24:44 (2927 skaitymai)

Balandžio 28 - gegužės 2 dienomis Lietuvoje antrą kartą lankėsi Kipro kompiuterininkų sąjungos delegacija. Svečiai atvyko pagal Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą. Kipro kompiuterininkų sąjungos nariai domėjosi naująja ECDL partnerine programa e-Guardian ir ypač LEONARDO DA VINCI programos naujovių perkėlimo projektu e-GUARDIAN. Svečiai tvirtai pritarė pagrindiniam e-GUARDIAN projekto tikslui – saugaus interneto mokymo srityje pateikti pilną produktą skirtą Europos mokytojams.

Daugiau... | dar 1965 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2011.04.12 16:37:47 (2139 skaitymai)

2010 m. gruodžio 17 d. švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. V-2337 patvirtino mokinių kompiuterinio raštingumo nuostatų papildymą. Pagal jį moksleivis, įgijęs ir iki įskaitos vykdymo dienos mokyklos direktoriui pateikęs ECDL vartotojo pažymėjimą, pripažįstamas įskaitą išlaikiusiu.
ECDL Lietuvos atstovybė nutarė mokinių testavimui nuo balandžio 01 d. testavimo centruose taikyti 20% nuolaidą.

Kviečiame visus testavimo centrus pasinaudoti šia proga ir paraginti moksleivius aktyviau testuotis.


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2011.02.14 16:28:52 (2427 skaitymai)

Nuo 2011 m. kovo 01 d. ECDL pradmenų (ECDL Start) pažymėjimas bus išduodamas išlaikius šiuos 4 ECDL modulių testus:

• 2 modulio (naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas) testas
• 3 modulio (tekstų tvarkymas) testas
• 7 modulio (informacija ir komunikacija) testas
• Bet kurio kito modulio testas


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2011.01.07 14:25:15 (2682 skaitymai)

Pagal 2010 m. gruodžio 17 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-2337 moksleivis, įgijęs ir iki įskaitos vykdymo dienos mokyklos direktoriui pateikęs ECDL vartotojo pažymėjimą, pripažįstamas įskaitą išlaikiusiu.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389757&p_query=&p_tr2=


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2010.11.17 14:54:56 (2295 skaitymai)

Lapkričio 12 dieną Zagrebe, Kroatijoje vyko 5-oji IT STAR konferencija e-verslo klausimais. Konferencija sukėlė didelį susidomėjimą, renginys buvo puikiai organizuotas, visą medžiagą galima rasti www.starbus.org.

Daugiau... | dar 1362 baitai |

Atsiuntė Renata Danielienė 2010.11.09 16:10:00 (3102 skaitymai)

2010 m. lapkričio 5 – 6 dienomis Vilniuje įvyko LEONARDO DA VINCI programos remiamo naujovių perkėlimo projekto e-GUARDIAN partnerių pirmasis susitikimas.

Daugiau... | dar 1235 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2010.09.10 15:27:00 (4480 skaitymai)Knygoje pateikta medžiaga skirta siekiantiems įgyti ECDL pažymėjimą. Tai puiki vaizdinė mokymosi priemonė rengiantis laikyti testus pagal 4.0 ir 5.0 ECDL programų versijas.

Daugiau... | dar 720 baitai |

Atsiuntė Renata Danielienė 2010.08.30 14:12:34 (3440 skaitymai)

Pirmąja šalimi, įdiegusia e-Guardian programą, tapo Lenkija. 2010 metų rugpjūčio 25 dieną buvo ištestuoti pirmieji 20 testuojamųjų. Jais tapo Lenkijos ECDL testavimo centrų darbuotojai.

Daugiau... | dar 843 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2010.07.19 16:07:55 (2501 skaitymai)

ECDL Fondas išleido reklaminį bukletą, kuriame trumpai aprašoma ir ūkininko iš Lietuvos Stanislovo Steponavičiaus, gavusio e-Citizen sertifikatą, sėkmės istorija.

Bukletą galite rasti čia...(5,50 MB, pdf failas)


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2010.07.08 13:06:03 (2589 skaitymai)

Birželio 22 dieną buvo apginta VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ informacijos sistemų vadybininkės Renatos Danielienės disertacija tema „Intelektualaus kompiuterinio raštingumo testų konstravimo metodo tyrimas“. Disertacijos vadovas – doc. dr. E. Telešius.
Disertacija buvo rengiama 2005–2010 metais Vilniaus universitete, apginta viešame Informatikos mokslo krypties tarybos posėdyje VU Kauno humanitariniame fakultete.

Daugiau... | dar 5626 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2010.04.30 16:12:39 (2793 skaitymai)

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininkas dr. Alfredas Otas balandžio 20-22 dienomis asociacijos Infobalt delegacijos sudėtyje buvo išvykęs į Minską, kur dalyvavo susitikimuose su analogiškos asociacijos Infopark nariais. Tai jau nebe pirmas giminingų asociacijų atstovų susitikimas – pirmas toks susitikimas įvyko prieš metus Vilniuje. Buvo aptariamos tolimesnės Lietuvos ir Baltarusijos IT verslo įmonių bendradarbiavimo perspektyvos. Pagrindinis susitikimas įvyko Lietuvos ambasadoje.

Daugiau... | dar 1366 baitai |

Atsiuntė Renata Danielienė 2010.04.09 14:45:21 (2955 skaitymai)

Pastaruoju metu Europoje ypatingas dėmesys skiriamas kompiuterinio raštingumo problematikai. Specialūs renginiai – „European e-Skills Conference“, „e-Skills Week“ – skiriami propaguoti ir skleisti IKT profesionalumo svarbą. Profesionalumas suprantamas plačiąja prasme – vis daugiau IKT žinių reikia visų lygių dirbantiesiems, nes informacinės technologijos skverbiasi į naujas darbinės veiklos, buities ir laisvalaikio sritis. Kartu akcentuojamas tokio profesionalumo patvirtinimo būtinumas bendrais visai Europai pažymėjimais. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS) yra įgaliota diegti Lietuvoje Europos kompiuterinio raštingumo programą ECDL. LIKS mano, kad įgytų kompiuterinių įgūdžių patvirtinimas tarptautiniu pažymėjimu yra labai svarbus, o testavimo metu objektyviai patvirtinama, kad šio pažymėjimo turėtojas turi pakankamai žinių sėkmingai veiklai elektroninėje erdvėje.

Daugiau... | dar 2617 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2010.03.18 11:10:39 (2908 skaitymai)

Dėkojame įgaliotiesiems testavimo centrams, ypatingai Finansų ministerijos mokymo centrui, UAB „Vikompa“, Trakų švietimo centrui, aktyviai prisidėjusiems prie iniciatyvos „E. įgūdžių savaitė“.
Jos metu testavimo centrai surengė pristatymus mokymų dalyviams, skelbė informaciją vietinėje spaudoje.

Daugiau... | dar 358 baitai |

Atsiuntė Renata Danielienė 2010.02.08 11:50:50 (2519 skaitymai)

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga tapo viena iš „E. įgūdžių savaitės“ sklaidos suinteresuotų organizacijų.
Plačiau skaitykite čia...


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2010.02.02 13:03:49 (2475 skaitymai)

ECDL fondo atstovybės Lietuvoje komandos sukurta e-Guardian programa, patvirtinta kaip ECDL Fondo partnerinė programa (angl. Endorsed Partner Programme).
Apie e-Guardian programą skaitykite čia...


Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2009.12.10 13:52:08 (4546 skaitymai)

Gruodžio 9 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) surengė diskusiją „Kompiuterinio raštingumo ugdymo problemos Lietuvoje”. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Tarybos pirmininkas dr. Alfredas Otas pristatė sąjungos vykdomą Europos kompiuterinio raštingumo programą ECDL (European Computer Driving Licence). Buvo siūloma papildyti Valstybės tarnybos įstatymą ir įteisinti Lietuvos Respublikos Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto nuostatas valstybės ir savivaldybių tarnautojų kvalifikacijai.

Daugiau... | dar 685 baitai |

Atsiuntė Elinga Žiliuvienė 2009.11.24 12:57:04 (4095 skaitymai)

2009 m. spalio 22 - 23 dienomis Atėnuose vyko kasmetinis ECDL fondo forumas.

Daugiau... | dar 626 baitai |

Atsiuntė Renata Danielienė 2009.09.29 14:34:48 (3129 skaitymai)

Rugsėjo 25 d. renginio „Kompiuterininkų dienos 2009“ metu Kauno technologijos universiteto informatikos fakultete vyko penktasis įgaliotųjų ECDL testavimo centrų atstovų metinis susitikimas.

Daugiau... | dar 1156 baitai |

« 1 (2) 3 4 5 »
Apie ECDL | Naujienos | Nuorodos | Kontaktai

Copyright © 2002-2006 by ECDL-LT  |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project