Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Pateiktis: „Naujojo ECDL koncepcija“

Apie naujojo ECDL koncepciją PDF formatu galite atsisiųsti:

Ši pateiktis yra apie naujojo ECDL koncepciją. Pirmoje pateikties dalyje paaiškinta, kokios priežastys įtakojo naujojo ECDL atsiradimą, o ne naujos programos versijos kūrimą kaip buvo iki šiol. Antroje pateikties dalyje pateikta informacija apie naująjį ECDL, parodomas ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikato pavyzdys ir paaiškinama kuo naudingas naujasis ECDL.

 

Kas tai yra naujasis ECDL? O kas yra senasis ECDL? Kuo jie skiriasi? Kuo panašūs? Kokios priežastys atsirado, kad reikėjo kurti kažką naujo?

Daugiau nei 15 metų naudojome personalinį kompiuterį tiek darbe, tiek namuose. Technologijos keitėsi, kompiuteriai tobulėjo, buvo atnaujinama operacinė sistema, programinė įranga. Bet esminiai dalykai likdavo tokie patys.

Ko reikėjo norint turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus?

Reikėjo žinoti apie kompiuterį, kas jis toks, kam naudojamas, kokios dalys sudaro, žinoti įvairius apibrėžimus ir pan. (M1 modulis).

Taip pat reikėjo mokėti naudotis kompiuteriu, operacine sistema, atlikti pagrindines operacijas (M2 modulis).

Dirbti su tektų tvarkykle, formatuoti ir apdoroti tekstą (M3 modulis).

Bei naudotis interneto naršykle ir el. paštu (M7 modulis).

Išlaikius šiuos 4 testus buvo galima gauti ECDL Pradmenų pažymėjimą.

Norint gauti pilną 7 modulių sertifikatą, papildomai reikėjo išlaikyti dar 3 testus: skaičiuokles (M4 modulis), pateikčių rengimas (M6 modulis) ir duomenų bazes (M5 modulis).

Tokia sertifikavimo sistema (išduodant ECDL Start ir ECDL sertifikatus) buvo gerai atidirbta ir naudojama kaip standartas.

Taigi kodėl nusistovėjusią tvarką reikia keisti kita?

Trumpas atsakymas pateiktas šioje skaidrėje.

Anksčiau turėjome asmeninį kompiuterį ir jį naudodami atlikdavome su darbu susijusias veiklas.

Šiandien turime ne tik personalinį kompiuterį, bet ir nešiojamąjį ir planšetę, ir išmanųjį telefoną, kuriuos naudojant taip pat galima atlikti įvairias su darbu susijusias veiklas.

Šiandien turbūt sunku įsivaizduoti gyvenimą be mobiliųjų įrenginių, be interneto ir socialinių tinklų. Kompiuterių naudotojai norėdami perduoti informaciją, ja dalintis, bendrauti ar bendradarbiauti neribojamai gali naudotis debesų kompiuterijos paslaugomis.

Atsiradę nauji įrenginiai ir paslaugos pakeitė ne tik laisvalaikį, bet ir darbo vietos sampratą.

Pastaruoju metu keičiasi ne tik technika, bet ir keičiasi programų naudojimas. Dabar kompiuterių programos persikelia į internetinę aplinką. Taip pat daug programų yra naudojama ir išmaniuosiuose telefonuose.

Šias programas galima sugrupuoti taip: Kompiuterių programos, Internetinės programos ir programos mobiliesiems įrenginiams (dar kitaip vadinamos Apps).

Ir visa tai veikia žmonių darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo būdą.

Taigi kyla klausimas: kokią įtaką šios naujovės daro ECDL‘ui?

Ar kompiuterių naudotojui reikia detaliai žinoti teorinius dalykus apie kompiuterį, ar geriau turėti daugiau praktinių ir šiuolaikinių žinių bei įgūdžių?

Dėl to ECDL Fondas nusprendė keisti požiūrį į ECDL.

Buvo nuspręsta išskirstyti ECDL modulius į tris rinkinius.

Pirmas modulių rinkinys yra 4 Pradmenų moduliai, kuriuose apibrėžiamos pagrindinės kompetencijos, reikalingos kiekvienam: tai kompiuterių pagrindai, interneto pagrindai, tekstų redagavimas ir skaičiuoklės.

Standartinių modulių rinkinį sudaro 7 moduliai. Šiuose moduliuose apibrėžiamas pagrindinių programų naudojimo žinios ir įgūdžiai. Šių programų prireikia ne kiekvienam. Kai kuriems žmonėms reikia tik tam tikrų programų, kai kurios iš jų kitiems gali būti nereikalingos.

Tai yra pateiktys, duomenų bazės, paveikslų redagavimas, interneto puslapių redagavimas, projektų planavimas, IT apsauga ir tiesioginis bendradarbiavimas.

Trečia modulių grupė yra pažengusiems: tai tekstų redagavimas, skaičiuoklės, duomenų bazės ir pateiktys pažengusiems naudotojams.

Taigi pirmoje grupėje turime naujų modulių, kuriuos diegiame Lietuvoje – jie skaidrėje pažymėti žvaigždute – tai kompiuterių pagrindai ir interneto pagrindai.

Antroje grupėje naujas modulis, kurį diegiame Lietuvoje, yra tiesioginis bendradarbiavimas.

Taip pat naujame ECDL nebėra modulių numeracijos.

Šioje skaidrėje pateiktos visos ECDL Fondo programos, tačiau Lietuvoje pagal esamą rinką mes kol kas naudosime dvi modulių grupes (Pradmenų moduliai ir Standartiniai moduliai) ir iš šių dviejų modulių grupių naudosime 7 modulius (jie skaidrėje pažymėti rodyklėmis).

Taigi kas tada keičiasi? Turėjome 7 modulius ir liko 7 moduliai?

Atsakymas pateikiamas toliau...

Taigi ECDL Start keičiamas ECDL Pradmenų (Base) – jį sudaro taip pat keturi moduliai,

Vietoj ECDL pilno sertifikato turime ECDL Standartinį (Standard) sertifikatą, kurį sudaro 4 Pradmenų ir 3 Standartiniai moduliai.

Atsirado naujas ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatas, kurį norint gauti galima bus išlaikyti bet kurį vieną ir daugiau modulių.

Naujasis ECDL suteikia ne vieną privalumą:

• Visų pirma lankstus sertifikavimas, t.y. tobulėjant technologijoms suteikiama galimybė nuolat atnaujinti žinias ir įgūdžius.
• Galimybė laikyti naujus modulius ir atnaujinti senus.
• Bet kurių modulių kombinacija: t.y. testuojamasis galės susikurti savo testų profilį.
• Galimybė rinktis testus iš atnaujintų modulių sąrašo ir naujų modulių rinkinių.
• Galimybė sertifikuotis be laiko limito, t.y. visą gyvenimą trunkantis sertifikavimas.
 

Išskiriami keli skirtumai lyginant senąjį ECDL su naujuoju.

Norint gauti ECDL sertifikatą:

• reikėjo išlaikyti 7 modulius be galimybės rinktis,
• reikėjo išlaikyti per tris metus,
• sertifikatas buvo išduodamas tik tada, kai buvo išlaikyti visi moduliai.
O kas toliau? Viskas. Testai išlaikyti, ECDL sertifikatas išduotas ir jis lieka kaip atsiminimas.

O ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) atveju:

• galima laikyti bet kurį modulį,
• laikyti testus be laiko apribojimų,
• sertifikatas išduodamas pagal poreikį.

O kas tada, kai ECDL sertifikatas išduodamas?

O tada galima vėl laikyti naujus testus ir atnaujinti senus modulius.

Dabar panagrinėkite ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikato pavyzdį.

Modulis (testas) sertifikate bus identifikuojamas pavadinimu ir išlaikymo data.

Tarkime 2013 metais buvo išlaikyti trys testai, 2014 metais išlaikytas skaičiuoklių testas, o tada galima gauti ECDL Pradmenų sertifikatą.

Po to buvo nuspręsta išlaikyti duomenų bazių testą, dar po metų tiesioginio bendradarbiavimo testą.

Paskui, po 5 metų buvo atnaujintos tekstų tvarkymo žinios, ir dar kartą buvo išlaikytas tekstų tvarkymo testas, kadangi greičiausiai turėtos žinios ir įgūdžiai jau paseno.

Taigi matome, kad naujame ECDL:

• nėra laiko limito,
• yra galimybė laikyti naujus modulius kada nori,
• taip pat svarbu, kad yra galimybė atnaujinti senus modulius (testus).

 

2013 – 2014 m. padarėme gana daug, kadangi iš pradžių buvo ruošiamasi naujojo ECDL įdiegimui, ruošiama informacija apie tai, o po to prasidėjo naujųjų modulių adaptavimas Lietuvoje, t. y. naujųjų modulių programų vertimai, klausimų kūrimas ir mokomosios medžiagos kūrimas, kadangi naujiems moduliams nėra sukurtos mokomosios medžiagos.

Tuo pačiu atsinaujinome savo svetainę ir atnaujinome informaciją.

Informacija apie ECDL yra sugrupuota pagal temas, pvz., kodėl ECDL gali būti naudingas įmonėse.

Naujasis ECDL suteikia daug galimybių žmonėms atlikti sertifikavimą pagal testuojamojo poreikius. Testuotis tik tuos modulius, kurie yra reikalingi jam, jo darbo vietai.

Darbdaviai tikisi, kad būsimi darbuotojai prieš įsidarbindami jau turės kompiuterinių įgūdžių, nes tokie darbuotojai turi daugiau galimybių savo karjeroje.

Tačiau kaip atsitinka realybėje. Darbdavys priimdamas į darbą klausia būsimo darbuotojo, ar jis moka dirbti kompiuteriu ir programomis. Būsimasis darbuotojas žinoma atsako, kad moka dirbti. O įdarbinus paaiškėja, kad gal jis gal ir moka dirbti kompiuteriu, tik nemoka efektyviai, profesionaliai ir našiai.

Kita vartotojų grupė būtų pavieniai asmenys, norintys įgyti žinių ir įgūdžių, juos atnaujinti arba persikvalifikuoti.

Sertifikuoti kompiuteriniai įgūdžiai gali padėti ne tik įrodyti darbdaviui apie turimą kvalifikaciją, bet ir pasitarnauti kasdieniame gyvenime, padidindami galimybę bendrauti elektroninėje erdvėje, gauti informacijos, naudotis e-paslaugomis ir būti pilnaverčiu e-piliečiu.

ECDL Lietuva prisideda prie jaunimo skatinimo naudoti informacines technologijas profesionaliai ir moksleiviams, studentams bei jų mokytojams taiko specialias akcijas.

Mokiniai mokykloje įgydami pagrindus efektyviau atlieka užduotis, namų darbus. Mokytojai turėdami gerus skaitmeninius įgūdžius juos demonstruoja pamokose, skatina mokinius įgyti skaitmeninių įgūdžių.

Studentams geri skaitmeniniai įgūdžiai padeda studijų procese, ypač kai reikia rašyti kursinius, ruoštis seminarams, konferencijoms ir pan.

Informacija kontaktais:

VšĮ „Informacinių technologijų institutas“
K. Petrausko g. 26-206, Kaunas
www.ecdl.lt

http://www.ecdl.lt/themes/skeletontheme/images/facebook.png - ECDL Lietuva