Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Online4EDU projektas

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI


Kviečiame nemokamai pasitikrinti žinias
APIE BENDRADARBIAVIMO INTERNETE PRIEMONES!


MOKYTOJŲ PILOTINIAI MOKYMAI:

2016 m. sausio – kovo mėn. vyko pilotiniai mokytojų mokymai, kurių metu organizuoti du susitikimai su kurso dalyviais, visi kiti mokymai vyko naudojant Moodle mokymo aplinką.

Mokymų pabaigoje 42 mokytojams, kurie sėkmingai išlaikė ECDL testą "Bendradarbiavimas internete", nemokamai buvo išduoti ECDL Profile pažymėjimai.

Plačiau apie registraciją į mokymus:
http://www.itmc.lt/bendradarbiavimo-internete-metodu-ir-priemoniu-taikymas-mokyme/


PROJEKTO REZULTATAI:


APIE PROJEKTĄ

 

Online4EDU - Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme

Projekto tikslas yra parengti ir įdiegti bendradarbiavimui internete reikalingų žinių ir įgūdžių aprašus ir programas, mokymo medžiagą, mišrią mokymo aplinką ir sertifikavimo sistemą, skirtą mokytojams ir e-mokymosi kuratoriams. Bendradarbiavimo internete svarba pabrėžiama visuose svarbiausiuose Europos lygio dokumentuose susijusiuose su Skaitmenine darbotvarke. Ypač tai svarbu visų lygių pedagogams, e-mokymosi kuratoriams bibliotekose, distancinio mokymo centruose, interneto prieigos taškuose ir kitokiose panašaus tipo organizacijose. Projekto vykdymo metu bus ištirta bendradarbiavimo internete žinių ir įgūdžių naudojimas įvairaus lygio mokymosi institucijose , nustatytas reikiamų  žinių lygis, sukurtos technologinės priemonės tam lygiui pagerinti bei sukurtos nacionalinės strategijos tecnologinių priemonių diegimui šalių-projekto dalyvių formalaus ir neformalaus mokymo sistemose.


Projekto partneriai:

  • Asociacija LIKTA (Latvija, koordinatorius)
  • ECDL fondas (Airija)
  • Firma BCS Koolitus (Estija)
  • Stiftung Digitale Chansen (Vokietija)
  • Informacinių technologijų institutas (Lietuva)

Pirmasis projekto partnerių virtualus susitikimas įvyko lapkričio 24 dieną naudojantis Skype sistema. Sutarta dėl pirmojo susitikimo vietos ir laiko: 2015 metų sausio13-14 dienomis Berlyne.


Online4EDU projekto trukmė: iki 2016 metų rugsėjo 1 dienos.


Oficiali projekto svetainė: http://www.online4edu.eu/


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Atnaujinimo data: 2016-08-22