Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Renata Danielienė tinklaraštis

Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas tapo ECDL įgaliotuoju testavimo centru

2016 metų gegužės mėnesį ECDL (angl. European Computer Driving Licence, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) fondas pateikė pranešimą spaudai, kuriame informuojama apie vieną iš svarbiausių organizacijos veiklos pasiekimų.

Kviečiame tapti europinės iniciatyvos Interneto savaitė 2016 dalyviais!

2016 m. kovo 14-20 dienomis vyksta europinė iniciatyva „Interneto savaitė 2016“ (Get Online Week).

Iniciatyva siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į naujų technologijų ir interneto teikiamą naudą bei plačias pritaikymo galimybes; raginti jaunimą studijuoti bei siekti karjeros IT srityje. Šiam tikslui įgyvendinti Europos šalyse rengiami kūrybiniai konkursai, motyvaciniai renginiai, kviečiama pasitikrinti savo IT žinias ir kt veiklos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti „Saugesnio interneto diena“ ir „Saugesnio interneto savaitė“ renginiuose!

Siekiant atkreipti visuomenės, ypač mokytojų ir jaunimo, dėmesį apie saugą elektroninėje erdvėje ir kaip būti atsakingais piliečiais, naudojant interneto technologijas bei išmaniuosius įrenginius, kiekvienais metais daugiau nei 100 Europos ir pasaulio šalių vasario mėnesį rengiama „Saugesnio interneto diena“. Iniciatyvios organizacijos informaciją apie e-saugą viešina visą savaitę ir tai yra „Saugesnio interneto savaitė“. Šių akcijų metu vyksta spaudos konferencijos, organizuojami renginiai mokyklose, skelbiamos verslo atstovų akcijos, pristatomi nauji ugdymo ištekliai.

Nemokamai pasitikrinkite žinias apie e-saugą!

Prasidėjo pilotiniai mokytojų mokymai pagal projektą Online4EDU

2016 m. sausio 18 d. įvyko pirmasis projekto Online4EDU pilotinių mokymų mokytojų susitikimas. Šio seminaro metu dalyviai naudodami projekto metu sukurtą pradinio žinių lygio nustatymo priemonę Barometrą, įsivertino turimą žinių lygį apie bendradarbiavimo internete priemones. Mokytojai taip pat buvo supažindinti su projekto rezultatais, bandė Moodle aplinką.

Projekto Online4EDU susitikimas Dubline

2015 m. lapkričio 24-25 dienomis Dubline vyko projekto Online4EDU partnerių trečiasis susitikimas, kuriame iš kiekvienos šalies dalyvavo po 4 atstovus, įskaitant planuojamo pilotinio mokymo lektorius. Susitikimo metu lektoriai testavo e-mokymosi aplinką, laikė barometro ir ECDL bendradarbiavimo internete testus. Projekto vadovai ir tyrėjai dalyvavo lygiagrečiai vykusiuose seminaruose ir diskutavo apie per antrąjį pusmetį atliktas projekto veiklas: e-mokymo aplinką, savitikros žinių (barometro) ir sertifikavimo testus.

Lietuvos mokytojų bendradarbiavimo internete priemonių naudojimo mokymo procese ypatumai

Projekto „Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme” - Online4EDU metu projekto partnerių šalyse buvo vykdoma mokytojų apklausa apie bendradarbiavimo priemonių naudojimą rengiantis pamokoms ir kaip šios priemonės naudojamos mokymo procese. Straipsnyje pateikiame šios apklausos rezultatų santrauką.

Online4EDU projektas

IT STAR pareiškimas dėl IRT strategijų

2015 metų spalio 18 dieną Varšuvoje vyko 9-ji IT STAR konferencija IRT strategijų šalyse-dalyvėse klausimu. Konferencijos pasisakymų ir vykusių debatų pagrindu buvo suformuluotas pareiškimas.

Skaitmeninio raštingumo lygis visose šalyse yra ypač svarbus indikatorius šalių vyriausybėms.

· Vartotojo e-įgūdžiai yra esminiai svarbūs norint jam integruotis visuomenėje. Atsižvelgiant į tai European Computer Driving Licence (ECDL, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) kaip de facto vartotojų e-Įgūdžių sertifikavimo standartas sėkmingai įdiegtas daugelyje šalių. Norint pilnai dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje šie įgūdžiai turi būti derinami su informatikos pagrindų, informatinio mąstymo, algoritmavimo ir kodavimo žiniomis nuo pat ankstyvo amžiaus.

· Profesionalų (Practitioner) ir e-lyderių (e-Leadership) lygių įgūdžiams patvirtinti e-CF (European e-Competence Framework) sistema tapo plačiai pripažinta. Tai kompetencijų klasifikavimo įrankis, plačiai naudojamas tiek pavienių asmenų, tiek ir organizacijų. e-CF paskutinė versija e-CFplus sistema leidžia dar giliau ir detaliau įvertinti informatikos profesionalų įgūdžius.

ECDL Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų susitikimas Vienoje

Lapkričio 4 dieną Vienoje, Austrijos kompiuterininkų sąjungos patalpose įvyko ECDL Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų susitikimas.

Susitikime Lietuvą atstovavo ITI vykdančioji direktorė Renata Danielienė ir konsultantas Eugenijus Telešius. Ataskaitą apie Lietuvos ECDL veiklą pristatė Renata Danielienė.

IT STAR konferencijos metu pristatyta NSK ir ITI vykdomi projektai

Spalio 16 – 17 dienomis Varšuvoje vyko IT STAR asociacijos narių susitikimas ir 9-ji IT STAR konferencija, skirta IKT sektoriaus strategijoms ir taikymams Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Tarp konferencijos pranešimų (http://www.scholze-simmel.at/starbus/ws9/) buvo Renatos Danielienės ir Eugenijaus Telešiaus pranešimas apie Lietuvos skaitmeninę koaliciją. Konferencijoje dalyvavo Eugenijus Telešius.

Renginio metu klausytojams buvo pristatyti ITI vykdomi ES projektai: ARTE, eNOTES ir Online4EDU.

ENOTES projekto partnerių baigiamasis susitikimas Baku

Spalio 12-13 dienomis Azerbaidžane, Khirdalano mieste, Kaukazo universitete įvyko ENOTES projekto partnerių baigiamasis susitikimas ir darbinė konferencija. Konferencijos metu pranešimus kompiuterinio raštingumo, IT panaudojimo mokymo procese ir mokslinių inovacijų temomis skaitė partneriai iš Europos universitetų. Dr. Renatos Danielienės tema buvo “Europos skaitmeninė darbotvarkė ir skaitmeninio raštingumo geroji praktika: ECDL ir ENOTES“.

Puslapiai

Subscribe to RSS - Renata Danielienė tinklaraštis