Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Prasidėjo pilotiniai mokytojų mokymai pagal projektą Online4EDU

2016 m. sausio 18 d. įvyko pirmasis projekto Online4EDU pilotinių mokymų mokytojų susitikimas. Šio seminaro metu dalyviai naudodami projekto metu sukurtą pradinio žinių lygio nustatymo priemonę Barometrą, įsivertino turimą žinių lygį apie bendradarbiavimo internete priemones. Mokytojai taip pat buvo supažindinti su projekto rezultatais, bandė Moodle aplinką.

Mokymuose, kurie vyks nuotoliniu būdu naudojant Moodle aplinką 3 mėn., iš skirtingų Lietuvos mokyklų yra užsiregistravę 50 mokytojų. Kurso dalyviai sužinos apie bendradarbiavimo internete priemonių naudojimą, kokios priemonės gali būti reikalingos bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų mokyklų, šalių, kokios priemonės gali būti naudojamos rengiantis pamokoms bei naudojamos mokymo procese.

Kursų metu mokytojai kiekvieną savaitę atliks individualias ir grupines užduotis, o po kiekvienos temos pasitikrins įgytas žinias naudodami savitikros testą. Sėkmingai pabaigusiems kursą, bus suteikiama galimybė laikyti ECDL testą „Bendradarbiavimas internete“ ir nemokamai gauti ECDL Profile sertifikatą.

Mokytojų mokymai vykdomi ITMC mokymo centre.Projekto tikslas yra parengti ir įdiegti bendradarbiavimui internete reikalingų žinių ir įgūdžių aprašus ir programas, mokymo medžiagą, mišrią mokymo aplinką ir sertifikavimo sistemą, skirtą mokytojams ir e-mokymo kuratoriams.
Plačiau apie projektą: http://www.ecdl.lt/online4edu-projektas


Seminaro metu mokytojai išbandė bendradarbiavimo internete priemonę ir pateikė savo lūkesčius elektroniniu būdu www.webwhiteboard.com svetainėje.