Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Merginos skatinamos įsitraukti į skaitmeninę visuomenę

Europoje yra vykdoma įvairių iniciatyvų, skatinančių moteris ir merginas labiau įsitraukti į į informacinių ir komunikacinių technologijų sritį. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisijos narė Marija Gabriel sakė: „Tikiuosi, kad iki 2020 metų matysime vienodą moterų ir vyrų įsitraukimą į skaitmeninę ekonomiką, kartu su lygiu užmokesčiu šioje srityje. Turime veikti ne tik todėl, kad tai yra teisinga, bet ir dėl bendros šalių ekonominės situacijos.“

Vienas iš Lietuvoje vykdomų projektų, skatinančių merginas įsitraukti į skaitmeninę ES visuomenę yra „YOUNG-ICT WOMEN“. Projektą vykdo partneriai iš 9 šalių: Latvija, Lietuva, Graikija, Belgija, Airija, Rumunija, Norvegija, Ispanija ir Malta.

Tam, jog tikslas būtų pasiektas, visose šalyse vyksta suinteresuotųjų grupių susitikimai, kurių metu diskutuojama apie trukdžius jaunoms moterims patekti į technologijų darbo rinką, reikalingiausius įgūdžius, mokymų kokybę, mentorystę ir t.t. Pirmasis susitikimas jau įvyko ir Lietuvoje. Baltijos Edukacinių Technologijų Institutas (BETI), kaip atsakingas partneris, pasikvietė devynis įmonių vadovus ir atstovus, kurie susitikimo metu išskyrė jų manymu moterims trūkstamus įgūdžius ir didžiausias kliūtis, kurios trukdo sėkmingai dirbti IKT srityje. Diskusijos pabaigoje buvo pasiūlyti būdai kaip sumažinti įgūdžių trūkumus bei kaip paskatinti moteris prisijungti prie informacinių ir komunikacinių technologijų įmonių. Sekantis susitikimas bus organizuojamas su moterimis, jau dirbančiomis šioje srityje. Jos diskutuos apie mokymų galimybes bei pateiks siūlymus kaip įtraukti moteris į IT sritį bei jas motyvuoti daryti karjerą čia.

Daugiau apie visus BETI vykdomus projektus ar šio projekto vystymąsi galite rasti www.beti.lt tinklapyje.