Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ENOTES projekto partnerių baigiamasis susitikimas Baku

Spalio 12-13 dienomis Azerbaidžane, Khirdalano mieste, Kaukazo universitete įvyko ENOTES projekto partnerių baigiamasis susitikimas ir darbinė konferencija. Konferencijos metu pranešimus kompiuterinio raštingumo, IT panaudojimo mokymo procese ir mokslinių inovacijų temomis skaitė partneriai iš Europos universitetų. Dr. Renatos Danielienės tema buvo “Europos skaitmeninė darbotvarkė ir skaitmeninio raštingumo geroji praktika: ECDL ir ENOTES“.

Partneriai iš Azerbaidžano universitetų atsiskaitė už savo atliktus darbus. Susitikimo dalyviai apsilankė keliuose Kaukazo universiteto fakultetuose, Biznio ir inovacijų centre, naujai įkurtoje Azerbaidžano ECDL būstinėje ir ECDL testavimo centre. Buvo aptartos tolesnės ECDL plėtros Azerbaidžane galimybės ir naujų projektų idėjos. Susitikimuose ITI atstovavo vykdančioji direktorė Renata Danielienė ir projekto konsultantas Eugenijus Telešius.

Plačiau apie ENOTES projektą...