Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ENOTES projekto ECDL administruojančio personalo mokymai Kaune

2013 m. birželio 24 – 29 dienomis vyko ENOTES projekto ECDL administruojančio personalo mokymai Kaune.

Mokymai Lietuvoje buvo skirti būsimų testavimo centrų ir juos koordinuosiančios institucijos vadovams paruošti. Susitikti su būsimais ECDL Azerbaidžanas vadovais iš Dublino atvyko ECDL fondo koordinatorius Europai Jakub Christoph. Po intensyvių 3 dienų mokymų Kaune buvo lankomi geriausiai dirbantys ir patyrę ECDL testavimo centrai Lietuvoje (ITMC Kaune ir Baltijos kompiuterių akademija Vilniuje). Mokymų dalyviai taipogi susitiko su Vilniaus universiteto Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus darbuotojais, Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto ir Vytauto Didžiojo universiteto atstovais.

Mokymuose dalyvavo Kaukazo universiteto, Azerbaidžano Valstybinio Pedagoginio universiteto, Azerbaidžano universiteto, Azerbaidžano Architektūros ir konstravimo universiteto, Azerbaidžano Valstybinio Kalbų universiteto, Azerbaidžano Turizmo universiteto, Baku Biznio universiteto bei Nakhičevano privataus universiteto atstovai.

ENOTES projektą (530340 – TEMPUS – 1 – 2012 – 1 – AZTEMPUS – JPHES) finansuoja TEMPUS programa, o koordinuoja Kaukazo universitetas, Azerbaidžanas. Projekto tikslas – skaitmeninio raštingumo įgūdžių formavimas kartu su pagrindinių kompetencijų užtikrinimu ir integravimu į Europos mokymosi visą gyvenimą strategiją. Projekto vykdymo metu bus įsteigti ECDL testavimo centrai projekto partneriniuose universitetuose Azerbaidžane. Centrų darbui koordinuoti bus įsteigta Azerbaidžano ECDL Asocijuoto partnerio statusą turinti institucija.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.