Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ENOTES projekto dalyvių iš Azerbaidžano baigiamasis vizitas Lietuvoje

2015 m. rugsėjo 22 – 25 dienomis Lietuvoje viešėjo ENOTES projekto dalyviai. Projekte dalyvauja dešimt Azerbaidžano universitetų. Trisdešimt keturi atstovai iš šių universitetų atvyko į Lietuvą, kai kuriems tai jau buvo trečias apsilankymas mūsų šalyje. Baigiamojo vizito tikslas buvo ne tik susipažinti su kompiuterinio raštingumo dėstymu Lietuvos universitetuose, ECDL testavimo eiga bet ir išsiaiškinti platesnio tarpusavio bendradarbiavimo tarp universitetų galimybes.

 

Svečiai apsilankė Vytauto Didžiojo universitete, Kauno technologijos universitete, Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultete. Viena vizito diena sutapo su Mykolo Romerio universiteto studijų, mokslo ir inovacijų centro MRU LAB atidarymu. Svečiai iš Azerbaidžano dalyvavo tarptautinėje mokslo konferencijoje „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Plenariniame posėdyje pranešimą apie inovacijų ir kompiuterinio raštingumo reikšmę darniai plėtrai Azerbaidžane skaitė ENOTES projekto vadovas Uzeyir Baghirov (Quafqaz universitetas).

Susitikimo su ITI atstovais metu buvo aptarti projekto baigiamojo etapo darbiniai klausimai ir tolesnės ECDL infrastruktūros plėtros Azerbaidžane galimybės.

Vizite dalyvavo dalyvavo Kaukazo universiteto, Azerbaidžano valstybinio pedagoginio universiteto, Azerbaidžano universiteto, Azerbaidžano architektūros ir konstravimo universiteto, Azerbaidžano kalbų universiteto, Azerbaidžano turizmo universiteto, Baku biznio universiteto, Azerbaidžano valstybinio agrarinio universiteto bei Nakhičevano privataus universiteto atstovai.

Plačiau apie ENOTES projektą...