Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Antrasis Online4EDU pilotinių mokymų dalyvių susitikimas

2016 m. balandžio 22 ir 25 dienomis antrą kartą susirinko projekto Online4EDU pilotiniuose mokymuose dalyvaujantys mokytojai. Pirmasis susitikimas įvyko prieš 3 mėn. (sausio 18 d.), kuomet ir prasidėjo nuotoliniai mokymai. Kursų metu mokytojai kiekvieną savaitę atliko individualias ir grupines užduotis, o po kiekvienos temos turėjo pasitikrinti įgytas žinias, naudodami savitikros testus.

Didelė dalis mokytojų, norėdami kuo efektyviau įsisavinti bendrabarbiavimo žinias ir įgūdžius, atliko daugiau praktinių užduočių, nei iš jų buvo prašoma. Tai buvo įrodyta antrojo susitikimo metu pristatant grupines baigiamąsias užduotis. Šios užduoties metu mokytojų buvo prašoma sukurti (arba aprašyti) projektą, kuris būtų vykdomas naudojant bendradarbiavimo priemones internete. Pristatydami projektą, mokytojai naudojo internetines pateikčių demonstravimo priemones, tokias kaip Prezi. Ruošdami projekto aprašymą, naudojosi bendravimo internete priemonėmis, tokiomis kaip Skype, dokumentus talpino Google diske, ieškodami idėjų projektui naudojo minčių žemėlapius ar kitas interaktyvias aplinkas, kur vienu metu prisijungę dalyviai galėjo pateikti informaciją ir realiu laiku matyti kitų dalyvių atliktus pakeitimus.

Dalis mokytojų įgyvendino pristatomus projektus kartu su mokiniais, pavyzdžiui, mokiniai, naudodami internetines apklausų kūrimo aplinkas, atliko apklausas, apklausų rezultatus apdorojo ir juos pateikė įvairiu formatu. Kita mokytojų grupė iniciavo vaikus sukurti filmuką apie triukšmą, vaikai naudojosi bendadarbiavimo internete priemonėmis, bei įgijo ir papildomų žinių ir įgūdžių – ėmė vieni iš kitų ar iš mokytojų interviu, o vėliau su mokytojų pagalba montavo vaizdo medžiagą. Daugiau informacijos apie mokytojų projektų pristatymus rasite šio straipsnio apačioje.

Antrojo susitikimo metu nuotolinius mokymus sėkmingai baigę mokytojai laikė du žinių patikrinimo testus:

1. ECDL testą „Bendradarbiavimas internete“
2. Projekto metu sukurtą žinių patikrinimo testą „Bendradarbiavimas internete mokytojams“.

Visi projekto dalyviai, atvykę į seminarą, sėkmingai išlaikė abu testus. Mokymuose dalyvavusiems mokytojams buvo išduoti kursų baigimo ir ECDL Profile pažymėjimai. Abu mokytojų susitikimai buvo organizuojami ITMC mokymo centre Kaune.

Akimirkos iš susitikimų:

Projektai: