Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Nauji modulių rinkiniai

ECDL fondas rekomenduoja tris modulių rinkinius ECDL Pasirenkamųjų testų (Profile) sertifikatui gauti.

Pagal naujojo ECDL koncepciją , moduliai skirstomi į tris rinkinius: Pradmenys (Base), Standartiniai (Standard) ir Pažengusiems (Advanced). Lietuvoje testavimui diegiami visi Pradmenų modulių testai, trys Standartiniai modulių testai ir ECDL fondo partnerinės programos e-Guardian testas.

Pradmenų (Base) moduliai:
Naudojimosi kompiuteriais pradmenys
Darbo internete pradmenys
Tekstų rengimas
Skaičiuoklės

Standartiniai (Standard) moduliai:
Pateikčių rengimas
Naudojimasis duomenų bazėmis
Bendradarbiavimas internete

ECDL fondo partnerinės programos e-Guardian testas.


Atnaujinimo data: 2015-01-26