Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Nauji moduliai

Nuo to laiko, kai buvo sukurta ECDL programa, ji buvo peržiūrėta ne vieną kartą. Kadangi pastaruoju metu naujos technologijos sparčiai keičiasi, ECDL fondas ėmėsi iniciatyvos tobulinti ECDL programą.  Po pakeitimų kai kurie moduliai buvo apjungti ir pagal poreikį buvo sukurta keletas naujų modulių: „Naudojimosi kompiuteriais pradmenys“, „Darbo internete pradmenys“, „Bendradarbiavimas internete“.

Naudojimosi kompiuteriais pradmenys

Šiame modulyje išdėstytos pagrindinės sąvokos ir įgūdžiai, susiję su kompiuterių ir jų įrenginių naudojimu, failų kūrimu ir valdymu, tinklais ir duomenų apsauga.

Darbo internete pradmenys

Šiame modulyje aprašytos sąvokos ir įgūdžiai, susiję su tiesioginiu bendravimu ir naršymu internete, efektyvia informacijos paieška, bei elektroniniu paštu.

Bendradarbiavimas internete

 Šiame modulyje aprašytos sąvokos ir įgūdžiai, susiję su įvairiomis tiesioginio bendradarbiavimo IT priemonėmis: failų laikymo priemonėmis (įvairios saugyklos), taikomosiomis turinio rengimo priemonėmis, kalendoriais, socialinės žiniasklaidos priemonėmis, internetinių susitikimų priemonėmis, mokymo(si) aplinkomis ir mobiliosiomis technologijomis, jų parengimu darbui, ir naudojimu.


Atnaujinimo data: 2013-08-14