Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Naudojimosi kompiuteriais pradmenys

Šiame modulyje aprašytos pagrindinės sąvokos ir įgūdžiai, susiję su kompiuterių ir jų įrenginių naudojimu, failų kūrimu ir valdymu, tinklais ir duomenų apsauga.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas gebės:

  • suprasti pagrindines sąvokas, susijusias su IKT (informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis), kompiuteriais, įrenginiais ir programine įranga,
  • tinkamai įjungti ir išjungti kompiuterį,
  • efektyviai tvarkyti kompiuterio darbalaukio piktogramas ir langus,
  • tvarkyti operacinės sistemos nuostatas ir naudotis elektroniniu žinynu,
  • parengti paprastą dokumentą ir jį išspausdinti,
  • efektyviai tvarkyti failus bei aplankus, žinos failų tvarkymo principus,
  • suprasti pagrindines laikmenų sąvokas ir mokės naudotis pagalbinėmis programomis didelės apimties failams glaudinti bei suglaudintiems išskleisti,
  • suprasti tinklo sąvokas ir prisijungimo galimybes bei mokės prisijungti prie tinklo,
  • suprasti duomenų bei įrenginių apsaugos svarbą nuo kenkėjiškosios programinės įrangos (angl. malware), suvoks duomenų atsarginių kopijų kūrimo svarbą,
  • suprasti apie ekologiškąsias IT (angl. green IT), žinos apie priemones neįgaliesiems (angl. accessibility) ir apie naudotojo sveikatą.

Standartines ECDL programas galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL naudojimosi kompiuteriais pradmenų programos 5.0 versija (310 KB)