Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Naudojimasis duomenų bazėmis

Šiame modulyje aprašytos pagrindinės sąvokos ir įgūdžiai, susiję su duomenų bazių programomis.
Remiantis šiuo moduliu kandidatas turi suprasti duomenų bazių principus ir parodyti savo sugebėjimus naudojant duomenų bazių programą.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas gebės:

  • suprasti, kas yra duomenų bazė, kaip ji sudaroma ir kaip tvarkoma,
  • sukurti paprastą duomenų bazę ir pateikti jos turinį įvairiais būdais,
  • sukurti lentelę, apibrėžti ir modifikuoti jos laukus ir jų savybes; įvesti duomenis ir juos redaguoti,
  • rikiuoti ir filtruoti lentelės ar formos duomenis; sukurti, modifikuoti ir vykdyti užklausas tam tikrai informacijai iš duomenų bazės gauti,
  • suprasti, kas yra forma ir sukurti formą įrašams bei jų duomenims įvesti, modifikuoti ir šalinti,
  • sukurti ataskaitą ir parengti ją spausdinimui bei platinimui.

Standartines ECDL programas galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL naudojimosi duomenų bazėmis programos 5.0 versija (411 KB)