News

Final project meeting

The final project meeting of HIS4HE took place in Kaunas on 09-10 May 2018. The meeting was hosted by the project partners KTU and ITI.

More info about the final meeting...

Third project meeting

The third project meeting of HIS4HE took place in Riga on 11-12 October 2017. The meeting was hosted by the project partner LIKTA.

More info about the third meeting...

Second project meeting

The second project meeting of HIS4HE took place in Bonn on 3-4 May 2017. The meeting was hosted by the project partner DLGI.

More info about the second meeting...

First project meeting

5 December 2016 - The new EU-funded project HIS4HE had its first Partner meeting on 22th and 23rd of November 2016 in Kaunas, Lithuania. Five partner organizations form Latvia, Lithuania and Germany met to discuss the first steps of the project, that include surveys, the creation of the curriculum and dissemination.

More info about first meeting...

 

Projekts Nr. 2016-1-LT01-KA203-023177 “Health Information Systems training and certification implementation for higher education” – HIS4HE tiek īstenots Eiropas Komisijas Erasmus + programmas ietvaros.

Projekta mērķis:

Izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmas apmācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu apmācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.

Par projektu

Projekta “Veselības informācijas sistēmas apmācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā” (HIS4HE) ietvaros Latvijā un Lietuvā tiks izstrādāti jauni apmācību standarti veselības aprūpes speciālistu studiju programmās.

Projekta ietvaros zināšanu novērtēšanai tiks izmantots Eiropā vispāratzīts ECDL Veselības prasmju un zināšanu standarts, kura pamatā ir veselības informācijas sistēmas programmas saturs un nepieciešamo zināšanu līmenis.

Projektā paredzamie rezultāti:

1. Veselības informācijas sistēmas augstākās izglītības apmācību programma, kas piemērota arī profesionālās izglītības mācību iestādēm;

2. Eiropā vispāratzīts ECDL Veselības prasmju un zināšanu standarts, kura pamatā ir veselības informācijas sistēmas programmas saturs un nepieciešamo zināšanu līmenis.

3. Tālmācības kurss, kas aptver visus ECDL Veselības informācijas sistēmas apmācību moduļus.

Projekta ilgums: 24 mēneši (2016. gada 1. oktobris – 2018. gada 30. septembris)

Projekta partneri:

Kauno technologijos universitetas -Lietuva

Informacinių technologijų institutas – Lietuva

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – Latvija

AS Datorzinību centrs – Latvija

DLGI – Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH – Vācija

HIS4HE logo