Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

FuseIT projektas


MARKETINGO IR IKT KOMPETENCIJŲ GAIRĖS (FuseIT)
Projekto nr. 2019-1-LT01-KA203-060730


Apie projektą

„Fuse IT“ (Marketingo ir IKT ateities kompetencijų gairės) projektas skirtas švietimo ir darbo rinkos profesinių įgūdžių ir žinių reikalavimams studentams ir absolventams universitete (įskaitant mokymosi visą gyvenimą veiklą). Projekto metu bus analizuojama, kuriama, vystoma ir diegiama naujausia mokymo programa, e-mokymosi medžiaga, mišri mokymosi aplinka, IKT žinių ir įgūdžių įsivertinimas bei žinių vertinimo sistemos.


Projekto tikslas

Išanalizuoti, sukurti ir įdiegti mokymo programą su e. mokymosi medžiaga, mišria mokymosi aplinka, IKT žinių ir įgūdžių įsivertinimu bei sertifikavimo sistema.


Projekto trukmė: 2019 m. spalio 31 d. - 2021 m. spalio 31 d.


Projekto rezultatai

Pagrindiniai intelektiniai rezultatai yra susiję su rinkodara ir būsimomis kompetencijomis, į kuriuos bus įtraukti anksčiau paminėti intelektiniai produktai

 1. Aukštojo mokslo gairių ir studijų analizė
  A1: Su skaitmeninės rinkodaros kompetencijų ugdymu susijusių studijų programų ir studijų dalykų (modulių) vykdomų projekto partnerių institucijose analizė (EN, PT, RO, LV, LT)
  A2: Skaitmeninio marketingo (rinkodaros) ateities kompetencijų tyrimas (EN)
  A2: Skaitmeninio marketingo (rinkodaros) ateities kompetencijų tyrimo SANTRAUKA (PT, RO, LV, LT)
  A3: Skaitmeninio marketingo kompetencijų integravimo į dalykus, susijusius su IKT, gairės (EN)
  A3: Skaitmeninio marketingo kompetencijų integravimo į dalykus, susijusius su IKT, gairių SANTRAUKA (PT, RO, LV, LT)
 2. Mokymų programa (EN, LT, LV, PT, RO)
 3. E. mokymosi medžiaga
 4. Mokymosi-simuliacijos sistema
 5. Savianalizės ir žinių įvertinimo sistema
 6. Metodinės gairės (EN, LT, LV, PT, RO).

Publikacijos:


Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 5 partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Rumunijos ir Portugalijos:

 • Vilnius universitetas (Lietuva), koordinatorius
 • Informacijos sistemų vadybos institutas, ISMA universitetas (Latvija)
 • Bukarešto politechnikos universitetas (Rumunija)
 • VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ (Lietuva)
 • Tomar politechnikos institutas (Portugalija)

Projekto partnerių susitikimai

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Kaune: 2019 12 11 - 2019 12 12


Kvietimas į sklaidos renginį

2021 m. gruodžio 15 d. Kauno kolegijoje organizuojamas seminaras „MARTECH: marketingo ir skaitmeniniai įgūdžiai šiuolaikiniam specialistui“.

Maloniai kviečiame dalyvauti renginyje studentus, dėstytojus, administracijos darbuotojus, suaugusiųjų mokymo centrų, verslo atstovus ir visus, kurie domisi šiuolaikinėmis marketingo technologijomis.

Seminaro metu bus pristatoma, kokios žinios ir įgūdžiai yra reikalingi šiuolaikiniam marketingo specialistui, pristatomos inovatyvios žinių vertinimo priemonės, vyks diskusijos ir praktinės dirbtuvės, kurių metu dalyviai išbandys marketingo situacijų sprendimo aplinką, o geriausi bus apdovanoti vertingais prizais.

Projekto partneriai iš Vilniaus universiteto pasidalins pilotinių mokymų patirtimi.

Seminaras vyks Pramonės pr. 22, 406 ir 407 aud., Kauno kolegija. Pradžia 12:00 val.

Renginio programa

 


Projekto svetainė

https://www.knf.vu.lt/en/fuseit


 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Atnaujinimo data: 2022-01-10