Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

FuseIT projektas


MARKETINGO IR IKT KOMPETENCIJŲ GAIRĖS (FuseIT)
Projekto nr. 2019-1-LT01-KA203-060730


Apie projektą

„Fuse IT“ (Marketingo ir IKT ateities kompetencijų gairės) projektas skirtas švietimo ir darbo rinkos profesinių įgūdžių ir žinių reikalavimams studentams ir absolventams universitete (įskaitant mokymosi visą gyvenimą veiklą). Projekto metu bus analizuojama, kuriama, vystoma ir diegiama naujausia mokymo programa, e-mokymosi medžiaga, mišri mokymosi aplinka, IKT žinių ir įgūdžių įsivertinimas bei žinių vertinimo sistemos.


Projekto tikslas

Išanalizuoti, sukurti ir įdiegti mokymo programą su e. mokymosi medžiaga, mišria mokymosi aplinka, IKT žinių ir įgūdžių įsivertinimu bei sertifikavimo sistema.


Projekto trukmė: 2019 m. spalio 31 d. - 2021 m. spalio 31 d.


Projekto rezultatai

Projekto metu numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:

 • atlikti aukštojo mokslo gairių ir studijų analizę;
 • sukurti mokymo programą (angl. curriculum);
 • sukurti e. mokymosi medžiagą;
 • sukurti mokymosi-simuliacijos sistemą;
 • sukurti savianalizės ir žinių įvertinimo sistemą;
 • sukurti metodines gaires.

Pagrindiniai intelektiniai rezultatai yra susiję su rinkodara ir būsimomis kompetencijomis, į kuriuos bus įtraukti anksčiau paminėti intelektiniai produktai

Atlikta:


Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 5 partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Rumunijos ir Portugalijos:

 • Vilnius universitetas (Lietuva), koordinatorius
 • Informacijos sistemų vadybos institutas, ISMA universitetas (Latvija)
 • Bukarešto politechnikos universitetas (Rumunija)
 • VšĮ "Informacinių technologijų institutas" (Lietuva)
 • Tomar politechnikos institutas (Portugalija)

Projekto partnerių susitikimai

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Kaune: 2019 12 11 - 2019 12 12


 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Atnaujinimo data: 2020-06-12