Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

ENOTES projektas

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI


APIE PROJEKTĄ

ENOTES – ECDL nacionalinis operatorius ir testavimo centrai Azerbaidžane

ENOTES projektą (530340 – TEMPUS – 1 – 2012 – 1 – AZTEMPUS – JPHES) finansuoja TEMPUS programa, o koordinuoja Kaukazo Universitetas, Azerbaidžanas. Projekto tikslas – skaitmeninio raštingumo įgūdžių formavimas kartu su pagrindinių kompetencijų užtikrinimu ir integravimu į Europos mokymosi visą gyvenimą strategiją. Projekto reikalingumą apsprendė Azerbaidžano Respublikos valstybinė aukštojo mokslo vystymo ir reformos 2009 – 2012 metais programa. Projekto vykdymo metu bus įsteigti ECDL testavimo centrai projekto partneriniuose universitetuose Azerbaidžane. Centrų darbui koordinuoti bus įsteigta Azerbaidžano ECDL Asocijuoto partnerio statusą turinti institucija.


 Projekto uždaviniai:

 • ECDL testavimo centrų infrastruktūros sukūrimas projekte dalyvaujančiuose universitetuose
 • ECDL nacionalinio operatoriaus ir testavimo centrų personalo apmokymas
 • Mokymų pagal ECDL programą organizavimas projekte dalyvaujančiuose universitetuose
 • ECDL mokymo ir testavimo medžiagos ir priemonių lokalizavimas
 • ECDL sertifikavimo sistemos įdiegimas šalyje
 • Testavimo centrų tinklo tolesnės plėtros organizavimas

Projekto partneriai Azerbaidžane:

 • Kaukazo universitetas
 • Azerbaidžano Valstybinis Agrarinis universitetas
 • Azerbaidžano Valstybinis Pedagoginis universitetas
 • Azerbaidžano universitetas
 • Azerbaidžano Architektūros ir konstravimo universitetas
 • Azerbaidžano Valstybinis Kalbų universitetas
 • Azerbaidžano Turizmo universitetas
 • Baku Biznio universitetas
 • Lenkerano Valstybinis universitetas
 • Nakhičevano Privatus universitetas

Projekto partneriai ES:

 • Informacinių technologijų institutas, Lietuva
 • Alikantės universitetas, Ispanija
 • Informacijos sistemų valdymo institutas, Latvija
 • Stokholmo aukštoji technikos mokykla, Švedija
 • Bydgoščės technikos is socialinių mokslų universitetas, Lenkija

Projekto trukmė: 36 mėnesiai, iki 2015 metų spalio 1 dienos.
Projekto finansavimas: 983 650 EUR.

Projekto kordinatoriaus svetainė: www.enotes.az


Atnaujinimo data: 2013-08-12http://www.ecdl.lt/naujienos/enotes-projekto-dalyviu-azerbaidzano-baigiamasis-vizitas-lietuvoje