Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

e-GUARDIAN projektas

e-GUARDIAN projekto tikslas – apjungti turimą partnerių įdirbį saugaus interneto mokymo srityje ir pateikti pilną produktą skirtą Europos mokytojams, padėsiantį įgyti daugiau žinių apie interneto grėsmes ir būdus apsaugoti vaikus nuo žalingo interneto poveikio. Projekto rezultatas – kompleksinis produktas, jungiantis mokomąją medžiagą, bandomuosius testus ir ECDL testus (e-Guardian testai). Medžiaga yra paruošta anglų, lietuvių, latvių ir vokiečių kalbomis. VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ įsijungė į projekto veiklas su savo turima ECDL EPP e-Guardian testavimo sistema.

„Interneto saugumo klausimai šiandienos visuomenei tampa vis aktualesni. Projekto partneriai iš skirtingų šalių siekia sujungti savo patirtį, turimus mokymo produktus ir juos pritaikyti ES šalyse. Suvienijus patirtį bus sukurta mokymo ir atestacinė programa „e–GUARDIAN“. Tikimasi, kad parengtas mokymo produktas taps švietimo standartu saugesnio interneto mokymo srityje ne tik Latvijoje ir Lietuvoje, bet ir visoje ES“, - pasakojo „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.


Apie Leonardo da Vinci programą

Leonardo da Vinci programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo tvarkas.

Naujovių perkėlimo projektai - tai daugiašaliai projektai, skirti švietimo ir mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. Šiais projektais siekiama gerinti Europos profesinio mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, pritaikant ir integruojant ankstesnių Leonardo da Vinci programos ir kitų sėkmingai įgyvendintų projektų naujovišką turinį arba rezultatus į valstybines ir (arba) privačias profesinio mokymo sistemas ir bendroves nacionaliniu, vietos, regiono arba sektoriaus mastu.
Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos www.smpf.lt.


Projekto pavadinimas: e-GUARDIAN
Europos pedagogų įgūdžių tobulinimas ir sertifikavimas, orientuotas į saugias informacines technologijas ir kibernetinių pavojų prevenciją

Projekto nr: LLP–LdV–TOI–2010–LT–0071
Pradžia: 2010.11.01
Trukmė: 18 mėn.

Šį projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Daugiau informacijos apie e-Guardian projektą rasite svetainėje:
http://www.ecdl.lt/e-guardian-v2/

Projekto koordinatoriaus svetainė:
http://www.langasiateiti.lt/eguardian