Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

e-Citizen - programa pradedantiesiems

e-Citizen programos versija 1.0
e-Citizen Syllabus 1.0 and e-Citizen Syllabus Guide


Šiuolaikinės technologijos sparčiai žengia į priekį, nuolatos atsiranda naujų įrenginių, technologinių sprendimų, naujų elektroninių paslaugų. Naujausios technologijos diegiamos tiek privačiose, tiek valstybinėse įmonėse ir organizacijose, šalies piliečiai skatinami naudotis internetine bankininkyste, atlikti paslaugų ir prekių rezervacijas internetu bei naudotis informacijos paslaugų įvairove.

Toks stiprus informacinių technologijų postūmis yra iššūkis ne vienam piliečiui, kuris naudodamas e-paslaugas gali sutaupyti laiko ir išlaidų.

e-Citizen yra ECDL Fondo parengta kompiuterinio raštingumo sertifikavimo programa. e-Citizen sertifikatas išduodamas išlaikius vieną e-Citizen modulio testą.

Kam skirtas e-Citizen?

e-Citizen programa skirta visiems piliečiams nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, padėties, gebėjimų ar supratimo. Mokantis pagal šią programą būtų naudinga, kad kandidatas turėtų šiek tiek žinių apie kompiuterio naudojimą (tačiau tai nėra būtina sąlyga). Dažniausiai pagal e-Citizen programą mokosi ir laiko testą tie žmonės, kurie kompiuteriu naudojosi retai, jaučiasi atskirti nuo e-visuomenės, kadangi neturi pakankamai žinių (arba visai jų neturi) naudotis internetu. Programa skirta žmonėms, kurių kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu žinios yra menkos, bet kurie nori įgyti kasdien reikalingus kompiuterio ir interneto naudojimo įgūdžius.

Ypatingas dėmesys programoje skiriamas gebėjimui naudotis informacijos paieška ir paslaugomis internete. Siekiama padėti suprasti ir pasinaudoti tiesiogiai internete pasiekiamais informacijos ir aptarnavimo ištekliais iš įvairių sričių įskaitant: naujienas, valdžios paslaugas, vartotojus, švietimą/mokymą, darbo paiešką, sveikatą, verslą ir pan. Išlaikęs e-Citizen testą, kandidatas mokės efektyviau naudotis internetu, bendrauti su kitais e-visuomenės dalyviais ar jų grupėmis, rasti reikiamą informaciją, užsakyti ar pirkti paslaugas bei produktus.

e-Citizen programos tikslas

Programos tikslas paskatinti ir padėti žmonėms, neturintiems pakankamai žinių kaip naudotis kompiuteriu ir internetu, tapti pilnaverčiais e-visuomenės dalyviais. Programos dalyvis turi sugebėti savarankiškai bendrauti su interneto paslaugos tiekėjais ir atlikti įprastines užduotis kaip kompaktinio disko ar knygos pirkimas, mokesčių mokėjimas, banko operacijų vykdymas internetu (internetinė bankininkystė), mokesčių susigrąžinimas ar viešbučio išankstinė rezervacija.

Mokymasis pagal e-Citizen programą

Norėdamas laikyti testą, kandidatas turi būti pasiruošęs pagal e-Citizen programą ir įsisavinęs reikiamas žinias. Ruoštis kandidatas gali savarankiškai studijuodamas ir atlikdamas praktines užduotis naudodamas knygas, paruoštas pagal e-Citizen programą. Taip pat kandidatas gali mokintis lankydamas kursus pasirinktame ECDL autorizuotame testavimo centre (nuoroda). Rekomenduojamas 30 akademinių valandų e-Citizen programos mokymo kursas.

e-Citizen testas

e-Citizen testas Lietuvos testavimo centruose laikomas naudojant automatizuotą testavimo sistemą. Testo metu pateikiamas 24 klausimų rinkinys, iš kurių reikalaujama atsakyti mažiausiai į 18 klausimų.

Įsisavinusiems e-Citizen programą ir išlaikiusiems testą, suteikiamas e-Citizen pažymėjimas. e-Citizen pažymėjimas patvirtina minimalaus kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją pagal LR Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą.

e-Citizen programa

Kandidatui, kaip e-visuomenės dalyviui, turi būti žinoma apie egzistuojančius interneto resursus ir paslaugas iš  įvairių  sričių įskaitant: naujienas, valdžios paslaugas, vartotojus, keliones, švietimą ir mokymą , darbo paiešką , sveikatą, bendraminčių grupes ir verslą.

e-Citizen programa susideda iš trijų dalių:

1 dalis: Pagrindiniai įgūdžiai

  • Kompiuteris
  • Failai ir aplankai
  • Taikomosios programos
  • Interneto pagrindai
  • Elektroninio pašto pagrindai

2 dalis: Informacijos paieška

  • Informacijos paieška
  • Saugos priemonės
  • Informacijos gavimas

3 dalis: Elektroninės paslaugos

  • Paslaugos internete (angl. Online services)
  • Informacijos pateikimas

Pagal e-Citizen programą kandidatas turi:

•  Sugebėti užtikrintai atlikti kasdienines užduotis internete, tokias kaip kompaktinio disko ar knygos pirkimas, mokesčių mokėjimas, banko operacijų vykdymas internetu (internetinė bankininkystė) ar viešbučio išankstinė rezervacija.

•  Sugebėti naudotis informacijos paslaugų įvairove ir atlikti užduotis, tokias kaip mokestinių lengvatų susigrąžinimas, naujų įstatymų suradimas, darbo prašymų pateikimas, užsiregistravimas į kursus ar pas gydytoją vizitui, arba dalyvavimas internetiniame diskusijų  forume.

•  Sugebėti įvertinti galimus padarinius ir rizikas, susijusias su internetu, tokias kaip saugumo rizika apmokant kreditine kortele, nesąžiningi interneto paslaugų tiekėjai, duomenų tikrinimo elektroninėse formose svarbumas, ir sugebėti imtis atsargumo priemonių.

Turėdamas visus 3 dalyse išvardytus įgūdžius, kandidatas, kaip atsakingas e-visuomenės dalyvis, yra pasirengęs dalyvauti el. erdvėje ir laisvai naudotis visomis jo teikiamomis galimybėmis.


Asociacija „Langas į ateitį” už projekto „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ rezultatus buvo apdovanota aukso medaliu kaip 2008 metų Europos e. įtraukties konkurso nugalėtoja.

 

Tags: