Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

CyberPhish projektas


PREVENCINĖS PRIEMONĖS KOVAI SU FIŠINGU 4-SIOS PRAMONĖS REVOLIUCIJOS AMŽIUJE

Projekto nr. 2020-1-LT01-KA203-078070

Apie projektą

Kibernetinis saugumas – vienas iš didžiausių šio amžiaus iššūkių, nes informacija įgyja vis didesnę vertę, o skaitmeniniai įrenginiai ir informacinės sistemos tampa vis patrauklesnės kibernetinėms atakoms. „Eurostat“ ataskaitoje teigiama, kad 2019 m. kas trečias 16–74 metų ES pilietis pranešė apie su saugumu susijusius incidentus, ir fišingas buvo dažniausiai minimas incidentas. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją buvo nuspręsta, kad kovoje su kibernetinėmis grėsmėmis būtina naudoti ne tik aparatinės ir programinės įrangos saugos sprendimus, bet ir taikyti prevencines priemones.
 

Projekto tikslas

Edukuoti aukštųjų mokyklų studentus, pedagogus, universiteto darbuotojus (bendruomenės narius), suaugusiųjų švietimo centrus ir verslo sektorius bei skatinti tikslinės grupės kritinį mąstymą kibernetinio saugumo srityje.


Projekto pradžia: 2020 m. lapkričio 02 d.

Projekto trukmė: 24 mėn.


Projekto rezultatai

Projekto partneriai sukurs mokymo programą, el. mokymosi medžiagą, mišrią mokymosi aplinką, žinių ir įgūdžių įsivertinimo bei patikrinimo testus studentams ir kitiems naudotojams, siekiant apsisaugoti nuo fišingo atakų, įgyti kompetencijų, kurios padės atkreipti dėmesį į grėsmes ir imtis reikiamų prevencijos priemonių.
 
Projekto pradžioje numatyta atlikti studijų analizę apie fišingo atakų atpažinimą ir kritinį mąstymą taikant psichologinius aspektus. Taip pat būtų teikiamos rekomendacijos rengiant mokymo(si) priemonę. Gauti rezultatai padės sukurti: mokymo(si) programą ir medžiagą, testus, simuliacijų scenarijus ir gaires lektoriams mokytis bei rekomendacijas, kaip įsidiegti mokymo kursą.
 
1. Tyrimo analizė ir rekomendacijos: Išvengti sukčiavimo atakų ir tobulinti kritinį mąstymą: 
  • (IO1-A1) Apklausos rezultatai „Sukčiavimo atpažinimas ir įgūdžių spragos“ (EN, LT)
  • (IO1-A2) Rezultatai „Esamų kibernetinio saugumo mokymo programų analizė“ (EN, LT)
2. Kurso programa ir lokalizavimas
  • (IO2-A1) Trumpa mokymų programos versija, skirta sklaidai  (EN, LT)
  • (IO2-A2) Pilna mokymų programos versija, skirta mokymo medžiagai rengti ir mokymams (EN, LT)
3. Internetinė mokymosi medžiaga
4. Simuliatoriai mokymuisi (gamifikacija)
5. Savęs vertinimo bei žinių vertinimo sistema
6. Metodinės rekomendacijos dėstytojams ir DigitalPhish modulio įgyvendinimui
 
 

Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 6 partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kipro ir Maltos:

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Atnaujinimo data: 2021-12-02