Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

Bendradarbiavimas internete

Šiame modulyje aprašytos sąvokos ir įgūdžiai, susiję su įvairiomis bendradarbiavimo internete IT priemonėmis: failų laikymo priemonėmis (įvairios saugyklos), taikomosios turinio rengimo priemonėmis, kalendoriais, socialinės žiniasklaidos priemonėmis, internetinių susitikimų
priemonėmis, mokymo(si) aplinkomis ir mobiliosiomis technologijomis, jų parengimu darbui, ir naudojimu.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas gebės:

  • suprasti pagrindinius dalykus, susijusius su bendradarbiavimu internete ir debesų kompiuterija,
  • parengti paskyras bendradarbiavimui internete,
  • panaudoti internetines duomenų laikymo ir saugojimo priemones bei taikomąsias programas bendradarbiavimui,
  • panaudoti internetinius ir mobiliuosius kalendorius veiklai planuoti ir tvarkyti,
  • bendradarbiauti ir bendrauti socialiniuose tinkluose, rašyti internetinius dienoraščius ir naudotis vikio paslauga,
  • planuoti ir rengti internetinius susitikimus ir panaudoti internetinio mokymo(si) aplinkas,
  • suprasti pagrindines mobiliąsias technologijas ir naudotis tokiomis priemonėmis, kaip elektroninis paštas, taikomosios programos ir turinio bei mobilųjų įrenginių darbo sinchronizavimas.

Standartines ECDL programas galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL bendradarbiavimo internete programos 1.0 versija (363 KB)