Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

6 modulis. Pateiktys

Šis modulis leidžia kandidatui parodyti savo sugebėjimus naudoti pateikčių rengimo programą. Kandidatas išmoks kurti, formatuoti, redaguoti bei parengti pateiktį naudodamas skirtingus skadrių maketus. Taip pat išmoks demonstruoti skaidres bei jas spausdinti.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas sugebės:

  • naudoti pateikčių rengimo programą ir įrašyti pateiktis įvairių formatų failuose
  • naudotis pateikčių rengimo programos žinynu darbo našumui padidinti
  • suprasti įvairius pateikčių rodinius ir jų naudojimo atvejus, parinkti įvairius pateikties šablonus bei skaidrių maketus
  • įvesti, redaguoti ir formatuoti tekstą skaidrėse; pasirinkti tinkamas skaidrių antraštes
  • sukurti diagramas, jas formatuoti, siekiant prasmingiau pateikti informaciją
  • įterpti į skaidres lenteles, paveikslus, brėžinius
  • pridėti įvairius skaidrių keitimosi ir animacijos efektus, patikrinti rašybą ir ištaisyti klaidas prieš spausdinant ar demonstruojant pateiktį

Standartines programas (Syllabus 4.0 ir 5.0) galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL programos 5.0 versija (375 KB )
Lietuviška ECDL programos 4.0 versija (187 KB )