Paieškos forma

Kontaktai Senas puslapis

1 modulis. Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) pagrindai

Šis modulis leidžia kandidatui įgyti žinių apie pagrindines kompiuterio sudėtines dalis, taip pat suprasti pagrindines IKT sąvokas, susijusias su tinklais bei saugumu.

Sėkmingai pasirengęs kandidatas:

  • Supras, kas yra kompiuterio techninė įranga, kokie faktoriai įtakoja kompiuterio našumą, kokie išoriniai įtaisai jungiami prie kompiuterio
  • Supras, kas yra kompiuterio programinė įranga, pateikti dažniausiai naudojamų taikomųjų programų ir operacinių sistemų pavyzdžius
  • Supras, kaip informaciniai tinklai panaudojami skaičiavimuose, žinoti įvairias jungimosi prie interneto galimybes
  • Supras, kas yra informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), pateikti jų praktinio panaudojimo kasdieniame gyvenime pavyzdžių
  • Supras kompiuterių naudojimo padarinius žmogaus sveikatai, saugumui ir aplinkosaugai
  • Suvoks svarbius saugos aspektus naudojant kompiuterius
  • Suvoks teisinius kompiuterių naudojimo aspektus, susijusius su autorių teisėmis ir duomenų apsauga. 

Standartines programas (Syllabus 4.0 ir 5.0) galima peržiūrėti ECDL fondo puslapyje www.ecdl.org
Lietuviška ECDL programos 5.0 versija (375 KB )
Lietuviška ECDL programos 4.0 versija (187 KB )